Om oss

Ung på nett er et nettvettkonsept for elever, foreldre og lærere i ungdomsskolen.

Internett gir ungdom 
større ansvar for 
egne valg.​

Mark Odinson​

Founder​

Disse er nådd i 2022 og 2023

100

Besøkte skoler

10 482

Elever, foreldre og lærere

46

Kommuner

UNG PÅ NETT FOREBYGGER OG HÅNDTERER

Ung på nett handler om å bidra til å gi elever, lærere og foreldre bedre digital trivsel. Ung på nett er kunnskap, verktøy og gode holdninger som blant annet søker å forebygge nettmobbing, hatprat og utenforskap på nett. Samarbeid hjem-skole står sterkt i Ung på nett, blant annet med kveldsskolesamlinger med elever og foreldre sammen.

Innholdstema

  • Nettmobbing/hatprat/snitching​
  • Nettvenner/Inkludering​
  • Grooming/nettovergrep ​
  • Skadelig innhold/kritisk medieforståelse
  • Skjermtid/balanse

LÆRINGSMÅL LK20

Ung på nett er et konsept som gir rektor og lærer hjelp til å oppfylle målene i opplæringsloven om et trygt og godt skolemiljø for alle, med vekt på tenåringens liv på nett.

Videre oppfyller Ung på nett læringsmålene i digital dømmekraft etter 10. trinn:

  • Kunne følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett.
  • Bruke strategier for å unngå uønskede hendelser.
  • Vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Gjennom Ung på Nett har skolen egnede redskap til å løfte fram kjerneelementene i overordnet del av LK20 ved å bidra til refleksjon om holdninger til menneskeverd, nestekjærlighet og solidaritet. 

Ung på nett setter begrepene folkehelse og livsmestring / demokrati og medborgerskap i en digital kontekst. Eleven får kunnskap og håndteringskompetanse om nettmobbing, hatprat, utenforskap og forebygging av kriminelle handlinger på nett. Elevene vil sammen med lærere og foreldre utfordres til å utvikle gode strategier for å fremme trivsel og menneskeverd på nett – og utfordres til å bidra til økt digital trivsel for alle!

Ung på nett kan enkelt kombineres med eksisterende mobbeprogram og andre forebyggende tiltak som brukes av skolen.

BEVISSTGJØR TIL FRIHET
OG ANSVAR

Ung på nett anerkjenner at Internett gir ungdom økt ytringsfrihet. Spill og sosiale medier gir mulighet for frihet og kreativitet som unge i tidligere generasjoner bare kunne drømme om.

Ung på nett er et holdnings- og kunnskapsprogram for ungdomstrinnet som bygger på velprøvd metodikk for læring og holdningsdanning. Elevene blir mer bevisst på hvordan ta vare på seg selv og andre i digitale kanaler.

Ung på nett gir unges ytringsfrihet på nett en stemme, og unges nettbruk drøftes i fellesskap med foreldre og lærere. Hvordan kan nettet være et godt sted å være for alle? Hvordan håndtere det utfordrende og uforutsette som skjer? Hva gjør vi sammen for å fremme trivsel og menneskeverd i de digitale kanalene som brukes av tenåringer?

Gjennom samspillet mellom ung og voksen legger Ung på nett til rette for en dannelsesreise i nettvett og digital dømmekraft for ungdom, foreldre og lærere.

FAGLIG FORANKRING

Ung på nett er inspirert av regjeringens strategi for å trygge barn og unge på nett.  

Til grunn for arbeidet med Ung på nett ligger også:

Ung på Nett bygger på aktuell forskning om unges mediebruk og utprøvde pedagogiske og didaktiske metoder utviklet av Stiftelsen Barnevakten. Tenåringene har selv bidratt i utviklingen av konseptet. Politiet, team Skyfritt og ansvarlige for digitalisering i Bergensskolen, FUG, Medietilsynet og en rekke andre organisasjoner har gitt sine innspill til utviklingen av konseptet.

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com

KOM I GANG!

  • Alt materiell og alle foredrag i Ung på Nett er gratis for skolene.
  • Ta kontakt med Barnevakten for en uforpliktende samtale eller gjør bestilling gjennom skjemaet nederst på siden.

Alle ungdomsskoler i Norge skal kunne delta i Ung på nett. Ved mange bestillinger med foredragsholder fra Ung på nett, vil skoler som enda ikke har deltatt bli prioritert. 

Informasjonshefte: På foredragene deles det ut et informasjonshefte med nyttige samtaletips. Du kan også laste ned PDF her.

Etter foredraget: Nyttig lenkesamling for foreldre og lærere som speiler innholdet i temakvelden.

Les reportasje fra lansering av Ung på nett i Bergen på Kirkevoll skole 27. april 2023

HVEM ER VI?

Ung på nett drives av Stiftelsen Barnevakten og er utviklet i samarbeid med blant annet Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF og Bergen kommune, med støtte fra Udir, Bufdir og private givere.

KONTAKT OSS GJERNE​

Prosjektgruppen

Leif Gunnar Vestbøstad Vik
Daglig leder i Barnevakten

Tlf: 948 10 746
e-post: leif.gunnar@barnevakten.no

Kjellaug Tonheim Tønnesen​
Faglig leder i Barnevakten​

Tlf: 474 74 345
e-post: kjellaug@barnevakten.no

Frode Rensel​
Rådgiver Ung på nett

Tlf: 924 90 079
e-post: frode@barnevakten.no

Stefan N. Halck​
Rådgiver Ung på nett

Tlf: 900 58 033
e-post: stefan@barnevakten.no

Bestill foredrag til din skole

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53519380