Læringsressurser​

Nyttige ressurser til bruk i undervisning og i hjemmet.

Porno på timeplanen

PORNO: Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere som ønsker å sette porno på timeplanen.


NETTVETT: Et unikt undervisningsopplegg om digital dømmekraft . Gøy på nett passer for alle elever med særlig tilrettelegging for unge med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme og Tourettes syndrom.


Dele=delta

DELING: Forebygging av deling av voldsvideoer på nett. Undervisningsmateriell til bruk for voksne som jobber med barn og unge, som for eksempel lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og utekontakter.


Bad News-spillet

KILDEKRITIKK: Gratis dataspill for å lære mer om spredning av falske nyheter. Målgruppen er ungdom fra 14 år.


Spillradioen

SPILLING: En podkast med temaer og problemstillinger knyttet til spill. Utviklet av KORUS Øst som har spilleavhengighet og problemskapende dataspilling som nasjonalt ansvarsområde.


Redd Barna: Snakk med oss

SKADELIG INNHOLD: Tips og råd om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet.


Redd Barna: Ses offline?

DELING: En undervisningsressurs om ungdom, seksualitet og relasjoner på nettet


Redd Barna: Sterkere sammen

NETTOVERGREP: En undervisningsressurs for å gi elever kunnskap og praktiske ferdigheter til å håndtere ulike former for seksuelle krenkelser.


Filmoppgaver: Hatefulle ytringer

NETTMOBBING OG HATPRAT: Oppgavesamling om filmer som kan brukes som utgangspunkt for å skape refleksjon og bevisstgjøring om hatefulle ytringer på nett.


Du bestemmer: Bilder av barn på nett

PERSONVERN: Informasjon, filmer og diskusjonsoppgaver som gir innblikk i regelverket og legger opp til refleksjon og bevisstgjøring rundt deling av bilder av barn på nett.


Du bestemmer: Sosial på nett (ungdomsskole og videregående)

DELING: Informasjon, filmer og oppgaver som legger opp til refleksjon og bevisstgjøring knyttet til det sosiale livet på nett.


Du bestemmer: Digitale spor (ungdomsskole og videregående)

PERSONVERN: I løpet av en vanlig dag på nett etterlater man seg mange digitale spor. Hva betyr dette, og hvordan forholder man seg til det?


Samtaleplakater for trygt og godt skolemiljø

FORELDREROLLEN: Nedlastbare samtaleplakater for bruk av FAU som kan være til god hjelp i arbeidet med å sikre at elevene får et trygt og godt skolemiljø, blant annet knyttet til digital dømmekraft.


EN SNAP – Deling av nakenbilder

DELING: Råd og tips til hvordan barn bør forholde seg til deling av nakenbilder.


Tenk

KILDEKRITIKK: Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet i kritisk mediebruk og kildebevissthet. Tenk er skolesidene til Faktisk.no.


NRK Skole nettvett

NRK Skole: Nettvett

NETTVETT: Reportasjer, tv-episoder og dramaserier fra NRK som tar opp forskjellige tema knyttet til nettvett. Målgruppe for innholdet varierer fra program til program.


Redd Barna: Undervisning i nettvett

NETTVETT: Undervisningsmateriell for 1.-10. trinn som kan brukes i klasserommet for å bidra til å bevisstgjøre elever til en ansvarlig, positiv og trygg nettbruk.


Snakk om spill (flerspråklige brosjyrer)

SPILLING: Dataspillråd til foreldre og familier på ulike språk.


Snakk om spill

SPILLING: Snakk om spill er et prosjekt for foreldre og familier som handler om utfordringer knyttet til dataspill og pengespill.


Ung.no: Nettvett og sosiale medier

NETTVETT: Temaartikler og spørsmål fra ungdom om nettvett, med svar fra fagpersoner.


Nettvett.no

SIKKERHET: Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledninger om sikrere bruk av Internett.


Medietilsynet: Barn og medier

NETTVETT: Informasjon og råd om barn og unges bruk av sosiale medier, inkludert aldersgrenser og reklame.


Jeg vet: Digital mobbing

NETTMOBBING OG HATPRAT: Filmer og diskusjonsoppgaver om nettmobbing.


Medietilsynet: Falske nyheter og kritisk medieforståelse

KILDEKRITIKK: Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen slike saker?


Delrett: Opphavsrett i undervisning

PERSONVERN: Støtte til ansatte i skolen til å jobbe med digitale ferdigheter og læreplanen.


Bruk Hue

NETTMOBBING OG HATPRAT: Et interaktivt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett.


Confident Me

SELVBILDE: Et gratis forskningsbasert program som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning.


Mestringsspillet

SKJERMTID: Et brettspill for elever i 8. trinn med utgangspunkt i det tverrfaglige temaet: folkehelse og livsmestring. Spillet består av moralske dilemmaer og fem spørsmålskategorier som blant annet tar for seg skjerm og andre medier.


Reklameskolen

REKLAME: Et interaktivt verktøy der elevene kan lære om reklame og hvordan den påvirker oss gjennom tekst, video og interaktive oppgaver.


Ung.no: Spill og gaming

SPILLING: Temaartikler og spørsmål fra ungdom om spill og gaming, med svar fra fagpersoner.


Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

SIKKERHET: Veileder fra Utdanningsdirektoratet som beskriver hva barnehager og skoler skal gjøre for å hindre at barn og elever får tilgang til skadelig innhold på nett.


Redd Barna: Nettvett for barn og unge

NETTVETT: Fakta, informasjon, tips og råd for godt nettvett, som kan gi barn og unge en trygg digital hverdag.


Snitching og digitale dialoger

NETTMOBBING OG HATPRAT: Hvordan bidra til at digitale dialoger blir preget av tillit, trygghet og respekt?


Foreldregruppa på Facebook

FORELDREROLLEN: Gode tips og råd om hvordan man kan drive en gruppe på Facebook for foreldre.


Dembra Ressursbank

NETTMOBBING OG HATPRAT: Klasseromsøvelser og andre ressurser til forebygging av blant annet fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme.


Du bestemmer: Uønskede hendelser (ungdomsskole og videregående)

NETTMOBBING OG HATPRAT: Fakta, oppgaver og filmer som kan gi økt kunnskap, ansvarsfølelse og bevissthet omkring ubehagelige netthendelser som mobbing, hets og uønsket bildedeling.


Du bestemmer: Personvern (ungdomsskole og videregående)

PERSONVERN: Informasjon, filmer og oppgaver som gir fakta, nyttig informasjon og legger opp til refleksjon og bevisstgjøring.


Delbart?

DELING: Råd og undervisningsmateriell fra politiet om deling av seksualiserte bilder.


Deepfakes

KILDEKRITIKK: Et praktisk undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og på videregående for å øke kritisk medieforståelse om deepfakes.


Bestill foredrag til din skole

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53519380