Læringsressurser​

Nyttige ressurser til bruk i undervisning og i hjemmet.

Dele=delta

Forebygging av deling av voldsvideoer på nett. Undervisningsmateriell til bruk for voksne som jobber med barn og unge, som for eksempel lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere og utekontakter.

Publisert13. september 2022

Mestringsspillet

Et brettspill for elever i 8. trinn med utgangspunkt i det tverrfaglige temaet: folkehelse og livsmestring. Spillet består av moralske dilemmaer og fem spørsmålskategorier som blant annet tar for seg skjerm og andre medier.

Publisert9. september 2022

Spillradioen

En podkast med temaer og problemstillinger knyttet til spill. Utviklet av KORUS Øst som har spilleavhengighet og problemskapende dataspilling som nasjonalt ansvarsområde.

Publisert9. september 2022

Reklameskolen

Et interaktivt verktøy der elevene kan lære om reklame og hvordan den påvirker oss gjennom tekst, video og interaktive oppgaver.

Publisert16. juni 2022

Ung.no: Spill og gaming

Temaartikler og spørsmål fra ungdom om spill og gaming, med svar fra fagpersoner.

Publisert16. juni 2022

Redd Barna: Snakk med oss

Tips og råd om hvordan samtale med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet.

Publisert16. juni 2022

Redd Barna: Ses offline?

En undervisningsressurs om ungdom, seksualitet og relasjoner på nettet

Publisert16. juni 2022

Redd Barna: Sterkere sammen

En undervisningsressurs for å gi elever kunnskap og praktiske ferdigheter til å håndtere ulike former for seksuelle krenkelser.

Publisert16. juni 2022

Snitching og digitale dialoger

Hvordan bidra til at digitale dialoger blir preget av tillit, trygghet og respekt?

Publisert31. mai 2022

Foreldregruppa på Facebook

Gode tips og råd om hvordan man kan drive en gruppe på Facebook for foreldre.

Publisert20. mai 2022

Dembra Ressursbank

Klasseromsøvelser og andre ressurser til forebygging av blant annet fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme.

Publisert20. januar 2022

Filmoppgaver: Hatefulle ytringer

Oppgavesamling om filmer som kan brukes som utgangspunkt for å skape refleksjon og bevisstgjøring om hatefulle ytringer på nett.

Publisert16. desember 2021

Du bestemmer: Bilder av barn på nett

Informasjon, filmer og diskusjonsoppgaver som gir innblikk i regelverket og legger opp til refleksjon og bevisstgjøring rundt deling av bilder av barn på nett.

Publisert15. juni 2021

Du bestemmer: Uønskede hendelser (ungdomsskole og videregående)

Fakta, oppgaver og filmer som kan gi økt kunnskap, ansvarsfølelse og bevissthet omkring ubehagelige netthendelser som mobbing, hets og uønsket bildedeling.

Publisert15. juni 2021

Du bestemmer: Sosial på nett (ungdomsskole og videregående)

Informasjon, filmer og oppgaver som legger opp til refleksjon og bevisstgjøring knyttet til det sosiale livet på nett.

Publisert15. juni 2021

Du bestemmer: Personvern (ungdomsskole og videregående)

Informasjon, filmer og oppgaver som gir fakta, nyttig informasjon og legger opp til refleksjon og bevisstgjøring knyttet til personvern.

Publisert15. juni 2021

Du bestemmer: Digitale spor (ungdomsskole og videregående)

I løpet av en vanlig dag på nett etterlater man seg mange digitale spor. Hva betyr dette, og hvordan forholder man seg til det?

Publisert15. juni 2021

Delbart?

Råd og undervisningsmateriell fra politiet om deling av seksualiserte bilder.

Publisert16. april 2021

Deepfakes

Et praktisk undervisningsopplegg for elever i ungdomsskolen og på videregående for å øke kritisk medieforståelse om fenomenet deepfakes.

Publisert10. november 2020

Samtaleplakater for trygt og godt skolemiljø

Nedlastbare samtaleplakater for bruk av FAU som kan være til god hjelp i arbeidet med å sikre at elevene får et trygt og godt skolemiljø, blant annet knyttet til digital dømmekraft.

Publisert26. oktober 2020

Tenk

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet i kritisk mediebruk og kildebevissthet. Tenk er skolesidene til Faktisk.no.

Publisert12. august 2020

NRK Skole nettvett

NRK Skole: Nettvett

Reportasjer, tv-episoder og dramaserier fra NRK som tar opp forskjellige tema knyttet til nettvett. Målgruppe for innholdet varierer fra program til program.

Publisert19. mai 2020

Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Veileder fra Utdanningsdirektoratet som beskriver hva barnehager og skoler skal gjøre for å hindre at barn og elever får tilgang til skadelig innhold på nett.

Publisert5. desember 2019

Redd Barna: Undervisning i nettvett

Undervisningsmateriell for 1.-10. trinn som kan brukes i klasserommet for å bidra til å bevisstgjøre elever til en ansvarlig, positiv og trygg nettbruk.

Publisert30. september 2019

Redd Barna: Nettvett for barn og unge

Fakta, informasjon, tips og råd for godt nettvett, som kan gi barn og unge en trygg digital hverdag.

Publisert30. september 2019

Snakk om spill (flerspråklige brosjyrer)

Dataspillråd til foreldre og familier på ulike språk.

Publisert30. september 2019

Snakkomspill

Snakk om spill er et prosjekt for foreldre og familier som handler om utfordringer knyttet til dataspill og pengespill.

Publisert30. september 2019

Ung.no: Nettvett og sosiale medier

Temaartikler og spørsmål fra ungdom om nettvett, med svar fra fagpersoner.

Publisert30. september 2019

Nettvett.no

Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledninger om sikrere bruk av Internett.

Publisert30. september 2019

Medietilsynet: Barn og medier

Informasjon og råd om barn og unges bruk av sosiale medier, inkludert aldersgrenser og reklame.

Publisert30. september 2019

Jeg vet: Digital mobbing

Filmer og diskusjonsoppgaver om nettmobbing.

Publisert30. september 2019

Medietilsynet: Falske nyheter og kritisk medieforståelse

Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen slike saker?

Publisert30. september 2019

Delrett: Opphavsrett i undervisning

Støtte til ansatte i skolen til å jobbe med digitale ferdigheter og læreplanen.

Publisert26. september 2019

Bruk Hue

Et interaktivt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett.

Publisert26. september 2019

EN SNAP – Deling av nakenbilder

Råd og tips til hvordan barn bør forholde seg til deling av nakenbilder.

Publisert26. september 2019

Confident Me

Et gratis forskningsbasert program som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning.

Publisert26. september 2019

Bestill foredrag til din skole

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53519380