Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

Kveldsskole

Foreldre og elever inviteres sammen til foredrag om trivsel på nett og forebygging av nettmobbing, utenforskap og hatprat. Foredragsholder fra Barnevakten leder samlingen.

En totimers kveldsskole ser slik ut:

  • Dialogbasert kommunikasjon.
  • Fakta og innspill til refleksjon.
  • Samtalegrupper med voksne og tenåringer (ikke sitte med egne barn).
  • Felles oppsummering.

Målet med kvelden er å forebygge nettmobbing, utenforskap og hatprat og forebygge kriminalitet på nett.

I kveldsskolen finner vi mer ut av:

  • Hvordan har vi det i livet på nett og i sosiale medier?
  • Hva er løsningen på eventuelle utfordringer?
  • Hvordan få til gode oppvekstmiljø med trygge tenåringer og voksne som bryr seg på en ok måte?

Barnevakten kommer med foredragsholder som i samarbeid med dere rigger og tar ansvaret for regien og innholdet denne kvelden. Kveldsskolen kan gjerne kombineres med å jobbe med nettvett i undervisningen i forkant eller etterkant. Se ressurser her.

Gratis:
Alle læringsressurser, foredrag og opplegg i Ung på nett er gratis for din skole. Gjennom støtte fra Udir, Bufdir og private givere får dere dekket utgiftene som ordinært er 6000 kroner + reise for en kveldsskole med én foredragsholder.

Læringsmål LK20

Kveldsskolen Ung på nett er et konsept som gir rektor og lærer hjelp til å oppfylle målene i opplæringsloven om et trygt og godt skolemiljø for alle, med vekt på tenåringens liv på nett og god dialog hjem-skole.

Videre oppfyller Ung på nett læringsmålene i digital dømmekraft etter 10. trinn:

  • Kunne følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett.
  • Bruke strategier for å unngå uønskede hendelser.
  • Vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Invitasjonsmal

Ved besøk av Ung på nett er det viktig med tidlig og god informasjon ut til både elevene og foreldregruppen. Her finner du en invitasjonsmal som kan brukes som ranselpost, e-postvedlegg eller postes i sosiale medier. Klikk for å laste ned invitasjonsmal i PDF-format eller som Word-fil.

Etter foredraget

Klikk for å gå til nyttig lenkesamling for foreldre og lærere som speiler innholdet i temakvelden.

Bestill foredrag til din skole

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53519380