Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

Temakveld for foreldre om ungdom og gaming

Når er spillingen blitt et problem? Hvordan skape sunne rammer for spillingen? Og hva kan være positivt med dataspill?

En stor andel av ungdom gamer. Og selv om dataspill er til stor glede for mange unge, kan spillingen også bli en kilde til konflikt og bekymring i mange hjem. Gamingkveld er bygd opp rundt foredraget Gaming til bekymring og begeistring! som er utviklet av Barnevakten og Blå Kors. Målgruppen er alle foreldre i ungdomskolen som har ungdom som spiller dataspill, samt lærere, bibliotekarer, ungdomsarbeidere og andre som jobber med unge.

I dette foredraget får du nyttig kunnskap og praktiske råd slik at du får verktøy til å engasjere deg i ungdommens spilling. Vi deler også fakta og tall om unge og gaming, og vi legger opp til dialog og spørsmål-svar.

Temakvelden Gaming til bekymring og begeistring kan bestilles både fysisk og digitalt. Mer informasjon om digitale kurs her.

Tema i foredraget:

  • Hva er positivt med dataspill og hva kan være utfordrende?
  • Smarte valg og gode rammer for unge som gamer.
  • Tips og praktiske råd for å engasjere deg i ungdommens spilling.
  • Mulighet for dialog og spørsmål.

Gratis:
Gamingkveld er del av konseptet Ung på Nett, og alle læringsressurser, foredrag og opplegg i Ung på Nett er gratis for din skole. Gjennom støtte fra Udir, Bufdir og private givere dekkes utgiftene som ordinært er 6000 kroner + reise.

Invitasjonsmal

Ved besøk av Ung på nett er det viktig med tidlig og god informasjon ut til både elevene og foreldregruppen. Her finner du en invitasjonsmal som kan brukes som ranselpost, e-postvedlegg eller postes i sosiale medier. Klikk for å laste ned invitasjonsmal i PDF-format eller som Word-fil.

Bestill foredrag til din skole

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53519380